מסלול ריטיינר

שליטה מרחוק על מחשב
שליטה מרחוק על מחשב

Soporte telefonico Soporte a distancia

Tiempo de llegada desde su llamada

תמיחה בכול מוצרי המחשוב בבית העסק
תמיחה בכול מוצרי המחשוב בבית העסק

Soporte a todos los componentes de computacion de su empresa

ניקוי וירוסים ושיפור ביצועי המחשב
ניקוי וירוסים ושיפור ביצועי המחשב

Limpieza de Virus y mejor funcionamiento de su computadora

הקמה, שיפור ותחזוקה של רשתות
הקמה, שיפור ותחזוקה של רשתות

Creacion, mejora y mantenimiento de redes alambricas e inalambricas

ניהול מערך הגיבוי יעוץ והכוונה שוטפת
ניהול מערך הגיבוי יעוץ והכוונה שוטפת

Gestión del sistema de respaldo, consultoría y orientación continua